Sex - som i sköna saker man kan göra tillsammans

När en man chattsidorna

Sexuell kommunikation, samtycke och hälsa En enkätstudie om hur personer kommunicerar i sexuella situationer och vilka konsekvenser detta kan få Publicerad: 5 juni Folkhälsomyndigheten Sammanfattning Sexuell kommunikation och samtycke kan vara komplicerat att hantera i praktiken då det påverkas av till exempel kontexten och de inblandade personerna. Förmågan att kommunicera i sexuella situationer kan ha betydelse för människors hälsa. I denna rapport beskrivs resultat från undersökningen Sexuell kommunikation, samtycke och hälsa som genomfördes med 12  deltagare via Novus Sverigepanel. Det finns olika sätt att visa om och hur man vill ha sex Majoriteten tycker att de kan förmedla om och hur de vill eller inte vill ha sex. Det gäller särskilt för kvinnor, yngre personer och de som lever i en relation. Kvinnor använder kroppsspråk och blickar oftare än män. Majoriteten upplever att de har god förmåga att kommunicera, medan en tiondel tycker att deras kommunikativa förmåga är otillräcklig. Kvinnor och de som lever i en relation anger i högre utsträckning att deras kommunikation fungerar. Sex av tio känner sig ofta säkra på att de förstår om en person vill ha sex med dem.

102 kommentarer

Mig vet inte varför jag känner odla, men jag har hört lite bruten andra att hon är ganska kokett mot andra killar. Jag vet ej om jag ska ta upp det med henne, och i såna baisse hur då? Linn svarar: Det såsom är viktigt är att skilja gällande fantasi, känsla och verklighet. Du kan absolut prata med henne utifrån din känsla och upplevelse, men var detaljerad med att inte påstå att detta är sanningen. Man kan inte bliva arg på en annan människa förut att man upplever saker på annorlunda sätt, däremot kan det väcka frågor och nyfikenhet. På samma sätt såsom du upplever ett obehag, så antagligen hon känner ett obehag av att du inte litar på henne. Det låter viktigt att ni pratar tillsammans varandra och tar reda på vad ni egentligen känner och upplever.Leave a comment

Your email address will not be published.