Politisk inkorrekt frälsning

Lär känna kristna paypal

I bibeln nämns minst två män som hette Judas. Många bibelforskare tror att det är denna Judas som skrivit Judas brev. Medan andra tror att det det är den andra Judas, som var en av apostlarna Luk och som också var bror till Jakob fast en annan Jakob än Jesus halvbror. Hursomhelst är detta en som stått nära Jesus och antingen var han också med på apostlamötet i Jerusalem Apg 15 där han träffat Paulus och Petrus. Det skulle ge orsak till varför Judas brev känns både Petrus-aktigt och Paulus-aktigt.

Navigation menu

Guds vänner , Vardagslivets storhet. Några hanar höll på att med stor energi slå ned pålar i marken, gällande vilka de sedan fäste nät förut att göra en fårfålla. Strax därnäst kom herdarna med fåren och lammen. De kallade fåren vid namn samt det ena fåret efter det andra gick in i fållan för att vara tillsammans i säkerhet. Herre grimas Gud, idag drar jag mig gällande ett alldeles särskilt sätt till minnes de herdarna och den fållan, alldenstund alla vi som har samlats armé för att tala med dig - och många andra över hela världen - vet att vi befinner oss i din fårfålla. Du själv inneha sagt: Jag är den gode herden, och jag känner mina får, samt mina får känner mig. Du känner oss väl; du vet att vi vill lyssna och ständigt lystra mot din vissling, du gode Herde, samt följa dig, för att detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, samt honom som du har sänt, Jesus Kristus.

Att lära känna bibelns budskap : djupare efterföljelse till jesus kristus

Problemet tycks vara att en alltigenom huld och mäktig Gud inte går förbund med uppfattningen att de personer såsom inte hör och tar till sig evangeliet om frälsning genom Kristus blir fördömda. En närmare analys avslöjar att problemet till sin karaktär är kontrafaktiskt: Gud skulle inte kunna fördöma folk som, även om de frivilligt avvisat att Gud ger tillräcklig nåd förut frälsning genom människans natur och samvete, hade tagit emot hans frälsande barmhärtighet när den förmedlas genom evangeliet. Mot svar kan påpekas att även försåvitt Gud är allsmäktig är det ingen garanti för att han kan alstra en värld där alla personer självmant tar till sig hans frälsning, samt att han är alltigenom kärleksfull innebär inte att han skulle föredra ett sådan värld, även om den varenda genomförbar, framför en värld där somliga personer frivilligt avvisar hans frälsning. Det är dessutom möjligt att Gud inneha skapat en värld som har ett perfekt balans mellan räddat och förlorat, och att Gud har ordnat världen på ett så förutseende sätt att de som missar att höra evangeliet och bli räddade inte skulle hava svarat bejakande på det även försåvitt de hade hört det.Leave a comment

Your email address will not be published.