Rättigheter hemma

Hitta mina ensamma tonårings

Dina föräldrar eller andra vårdnadshavare, alltså de personer som har det juridiska ansvaret för dig, ska behandla dig med omtanke och respekt. Det betyder till exempel att de ska ta hand om dig och att de inte får  slå eller kränka dig. Det betyder också att du har rätt att säga vad du tycker om sånt som har med ditt liv att göra. Det står i svensk lag och i  FN:s barnkonvention. Det kan vara bra att veta vad du själv får bestämma över och vad du har för rättigheter. Särskilt om du inte kommer överens med de vuxna du bor med. Du har rätt att tänka vad du vill, tro vad du vill och säga vad du tycker. Du har också rätt att få vara med och påverka ditt liv. Därför måste de vuxna lyssna på dig och låta dig vara med och bestämma om saker som handlar om dig.

Allvarligt talat

Mig är ju ensam av mig :P Så från första början visste mig inte vad jag skulle göra mirakel dagarna satt hemma hela dagarna vilket kändes deppigt speciellt under varma sommardagar blev deprimerad. Sen började jag begå saker själv, gå på cafe.. Okej sitter fortfarande mestadels av tiden hemma, men jag kommer ut och utför något även om jag är allena när jag gör allt så mår jag bättre av det. Hur utför ni? Jag började hitta på don själv och nu litar jag gällande mig själv mer och känner jag faktiskt glad över att ensam kunna hitta på saker, så man ej behöver extra bördan av att dagtinga. Jag säger som så.. Vi är alla mer eller mindre ensamma, ett del i tvåsamhet av tvivelaktig drag, andra i ett lyckligt sammanhang.

Jag är helt slut

Mig sköter allt hemma, lagar mat, städar och fixar allt med våra tre barn, och jag orkar snart ej mer. Min man jobbar, men förutom det ekonomiska bidrar han inte tillsammans någonting alls till vår familj. Han har börjat sova i ett övrigt rum i en annan del bruten huset för att slippa bli väckt på nätterna ifall att något bruten barnen skulle vakna.

Hitta mina ensamma män städa fetisch

De vuxnas rättigheter och skyldigheter

Ju äldre du blir desto mer ensamt kan livet bli. Vänner runtomkring dör och de sociala ytorna krymper. När din livspartner går bort tappar ni även den intima samhörigheten. Och tillsammans ensamheten kommer skammen.

Det här har du rätt till

Avsända din fråga till oss via e-post: info stadbranschensverige. SVAR: Lönekriterier för lokalvårdare är en svår fråga. För en antal år sedan fanns möjligheten mot lokal lönebildning i kollektivavtalet mellan Fastighets och Almega. Tanken var att art hälften av årets löneökning varje år skulle ges till alla och den andra hälften skulle läggas i ett pott som skulle fördelas enligt lokalt framtagna kriterier. Flera företag försökte sig på att arbeta fram en dylik modell men det föll av flertal olika anledningar. Ett krav om hane har lokala kriterier är ju att det ska vara kända av all städare som ska veta vad hen behöver göra för att uppfylla kriterierna. Tanken är sedan att man bred årliga lönesamtal ska ta upp hurdan personen levt upp till kriterierna samt förklara varför hen inte uppfyller somliga krav. Företagen insåg att kostnaden för att ta dessa samtal blev ganska bunt, och många av arbetsledarna hade väldigt besvärligt att på ett rakt sätt fånga samtalen med dem som inte skulle få någon tilldelning eller liten kvot från potten.Leave a comment

Your email address will not be published.