10 underbara fördelar med att bo själv

System för ensamma tech

På sociala medier har många svenskar i dag hundratals vänner. Samtidigt visar en undersökning gjord av analys- och teknikkonsultföretaget WSP att en av tio svenskar inte har en enda nära vän. Undersökningen visar också att 63 procent aldrig har lånat något, som verktyg eller mjöl, av en granne och att 16 procent inte kan namnet på en enda granne. Den primära frågan i undersökningen handlar dock om ensamhet i stort. Av dessa svarar 29 procent att de upplever det som ett problem. Därför försöker vi analysera och presentera förutsättningarna för politiker, näringsliv och ideella organisationer för att kunna ge rekommendationer så att vi tillsammans kan öka den sociala interaktionen och framtidssäkra Sverige, säger Lina Kumlin, planeringsarkitekt på WSP, i ett pressmeddelande.

Bo själv bättre än påtvingat sammanboende

Relationer är ofta en källa till handlingskraft och därmed stärkande för oss, skada de kan också dränera oss. Forskning om anknytning hos vuxna visar hurdan viktigt det är med en ömsesidig känslomässig närhet från vår partner. Vi vill ha en försäkran om att hen kommer att reagera när vi är upprörda och känna saknad när vi är separerade från varandra. Enligt anknytningsteorin styrs vuxna parrelationer av tre system som påverkar våra känslor samt beteenden.

Relaterat innehåll

All större förändringar i livet kan framkalla sorgereaktioner. Man kan uppleva sorg när livet inte blir som man tänkt sig eller när det man hoppats på inte blev av. Sorg är därför en naturlig del av livet, och det är svårt att gå igenom livet utan att någon passage uppleva det.

1. Du slipper bråka om städning

Det har aldrig varit lättare att fånga kontakt med andra. Rent tekniskt. Likväl känner sig många mer ensamma ännu de vill. Nutidens dilemma eller ett evig fråga? Ensamhet är ett hotelse mot livet enligt vårt nervsystem. Undersökningar bekräftar att människor känner sig mer ensamma efter sociala mediers inträde ännu innan de fanns. Enligt vårt nervsystem är ensamhet ett hot. Jag stöter ofta på ensamhet som en besvär bland vänner, bekanta och kunder.

Lill \u0026 Carina, Hjärnkollsambassadörer samtalar om \Leave a comment

Your email address will not be published.