Vägar till jobb för utrikes födda kvinnor

Möt svenska kvinnor damklänningar

Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande regionala instrumentet om våld mot kvinnor i Europa. Konventionens syfte är att skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Istanbulkonventionens officiella namn är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Konventionen fördömer alla former av våld och beskriver våld mot kvinnor som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Den slår fast att våld mot kvinnor är könsrelaterat på strukturell nivå. I konventionen konstateras att kvinnor och flickor riskerar att utsättas för könsrelaterat våld och våld i hemmet i större utsträckning än män. Att förebygga våld mot kvinnor beskrivs som avgörande för att kunna uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män.

Nationell strategi

Därefter starten har personer ringt linjen. Approximativt hälften av samtalen har handlat försåvitt personer som sökt stöd för sitt eget våldsamma beteende, visar Länsstyrelsen Stockholms slutrapport av pilotverksamheten. Regeringen har bestämt om en ny nationell handlingsplan förut att under de kommande åren befästa hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

Tre rapporter om utrikes födda kvinnors situation på arbetsmarknaden

Other languages Teckenspråk. Translate Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Länsstyrelsens uppdrag

Gällande regeringen. Du väljer själv om ni accepterar kakor. Läs om kakor. Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.Leave a comment

Your email address will not be published.