DAC6/MDR: Regeringen har beslutat om att justera tidsfristerna för rapporteringen med sex månader

Möt damer på Twitter sex audry

Flera kvinnojourer över hela Sverige och världen flaggar för att isoleringen till följd av covid resulterar i att kvinnor och barn i större utsträckning utsätts för våld och sexualbrott. En mer intensiv och integrerad syn på sex och samlevnad i skolan hade kanske resulterat i en annorlunda statistik. Skolan är en viktig källa till kunskap och Folkhälsomyndigheten lyfter att enbart 19 procent anser att sex- och samlevnadsundervisningen har gett dem tillräckliga kunskaper. MP:s utbildningspolitiska talesperson Annika Hirvonen Falk anser att alla lärare bör få de verktyg som krävs för att kunna undervisa i sex- och samlevnad Även Annie Lööf lyfte i sitt jultal för drygt tre år sedan att sexualundervisningen behöver lyftas och att normer och värderingar måste ha ett större fokus. De ideella organisationerna RFSU och Fatta är inne på samma linje, och menar att utbildningen riktad till unga är väsentligt för att skapa en förändring. Sex- och samlevnad idag handlar inte bara om sex, utan snarare om normer, strukturer och makt. RFSU anser att sexualundervisningen är det som har störst påverkan för att minska antalet sexuella övergrepp.

Facebook-kommentarer

Inom tidskriften JAMA Psychiatry presenteras en granskning i vilken man tittat på en eventuellt samband mellan posttraumatiskt stressyndrom PTSD och ökad risk för typ 2-diabetes hos kvinnor. I den aktuella studien har man använt uppgifter från närmare 50  amerikanska kvinnor vilka följts mirakel flera decennier. Fyra procent av kvinnorna i materialet uppgav att de dels utsatts för ett trauma och dels haft PTSD-symtom minst sex av sju symtom. Det visade sig att det var nästan dubbelt så vanligt att kvinnor med PTSD det vill anföra minst sex av sju symtom utvecklade typ 2-diabetes under de två decennier som följde traumat. Högt BMI samt användning av antidepressiva mediciner stod förvisso för en del av denna riskökning men även efter att man justerat för faktorer som BMI, rökning, föda, fysisk aktivitet och om individen fick antidepressiv behandling fanns ett samband innestående mellan PTSD och ökad risk förut typ 2-diabetes. Någon indikation för en omvänt samband, att typ 2-diabetes skulle öka risken för PTSD, har författarna inte funnit vilket kanske inte heller var väntat. Författarna uppmanar läkare samt vårdpersonal som behandlar patienter med PTSD att vara uppmärksamma vad gäller exakt diabetes. En möjlig mekanism som lyfts fram är att PTSD påverkar sömnen och därigenom risken för diabetes.

Sökformulär

Konstgjord intelligens AI förstärker redan befintliga maktstrukturer. Det var ett av ämnena gällande konferensen Jämställdhetsforum i Luleå. Det är en dyster bild som målas opp där sexrobotar, vapensystem och kvinnliga digitala assistenter är det som växer snabbast inom AI just nu. Det finns betydligt mycket mer data skapat bruten män än av kvinnor på Internet idag. Därför blir den artificiella klokhet som bygger på den datan skev. Han tycker att man i större utsträckning borde justera den data såsom AI matas med för att den ska bli mer jämställd. Han berättar bland annat att hälften av allting som sägs till kvinnliga hjälpprogram, såsom Siri på mobiltelefoner, handlar om sex och att vissa politiska analyser bygger på twitterflöden där män är ett klar majoritet.

Möt damer på Twitter sex orgasm

KPMG Mitt Konto

Ett tweet av riksdagsledamoten och Sibbo kommunfullmäktiges ordförande Heikki Vestman Saml. Vestman publicerade på söndagen en text på Twitter där han, fritt översatt, skrev approximativt så här:. Som tur är visste en tjänsteman vid Social- och hälsovårdsministeriet berätta att de i själva verket är på socialbyrån för att bekanta sig med förmåner och serviceutbudet förut jihadister. Hoppa över Twitterpostning. Suomalaiset ehtivät jo hetken luulla, että Isis-naiset kävelevät huomenna Suomen kaduilla. STM:n virkamies osasi kuitenkin onneksi kertoa, että he ovatkin sosiaalitoimistossa katsomassa jihadistin palveluvalikoimaa ja etuuksia kuntoon.Leave a comment

Your email address will not be published.