RÅ 1995:67

Ensamstående kvinnor i baser

En årig ensamstående kvinna har med hänsyn till barnets bästa och omständigheterna i övrigt ansetts kunna erhålla medgivande enligt 25 § första och tredje styckena socialtjänstlagen att ta emot ett utländskt barn för adoption. Ansökan avsåg ett barn från Vietnam i åldern år. Socialnämnden avslog i beslut den 22 juni A-B. B:s ansökan och angav som motivering hennes i adoptionshänseende höga ålder då 44 årsärskilt med tanke på att ansökan gällde ett barn som inte fyllt tre år, samt att hon var ensamstående och inte kunde anses ha ett tillräckligt tillfredsställande socialt nätverk. Hon saknade enligt nämnden även tillräckliga privata erfarenheter av att leva med barn. Hon anförde bl. Vidare framhöll hon att hennes ålder inte i sig kunde medföra att hon var olämplig som mor. Hon hade arbetat med ungdomar många år och det förväntades att hon fram till pensioneringen skulle möta barn, ungdomar och familjer i sitt arbete som barn- och ungdomspsykoterapeut. Hon torde därför vara kapabel att hantera sitt egen barns tonårsperiod.

Utredning av psykiska sjukdomar

Utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom. Idag är utmattningssyndrom och utmattningsdepression psykisk ohälsa den vanligaste diagnosen för sjukskrivning i Sverige. Dagligen träffar jag människor i centrum arbete som är utmattade, stressade, brist energi och glädje, har svårt att sova. De är uppvarvade och inneha ångest, och många har ingen ledighet på grund av arbete och hemarbete. Jag träffar tyvärr alltför många unga personer mellan år, både män samt kvinnor, som har drabbats av utmattningssyndrom. Men även kvinnor och män inom andra åldrar drabbas. Vad kan vi göra åt problemet? Det är ideligen ambitiösa, duktiga, högt engagerade, lojala folk med hög arbetsförmåga, som drabbas bruten utmattningssyndrom. Det finns en gräns förut alla!Leave a comment

Your email address will not be published.