Etikettarkiv: antisemitism-islamofobi

Appar för flirta kvinnor skilja

Jerlerup Detta är sjätte artikeln i serien om likheterna mellan muslimhatet och judehatet. Om man går in på Facebook och läser vad antisemiter och islamofober skriver tar det inte lång tid innan man hittar myter om att judarna eller muslimerna håller på att försöka ta över världen. Det är om dessa myter denna artikel handlar. Det brukar sägas att rasism är att slå på någon i underläge. Det är givetvis delvis rätt men rasisterna själva ser sällan på dem de hatar på det sättet. Myter om att de som man utsätter för rasism konspirerar är vanliga överallt där det finns rasism. Men mest utbredda idag är myter som rör judar eller muslimer. De sista åren har alla dessa på ett eller annat sätt antingen citerat, eller haft sin grund i en förfalskning som är känd som Sions vises protokoll. Protokollen kan läsas på nätet, hos antisemiten Ahmed Ram i.

Med anledning av corona

Önskemålet syntes teamet avse dels en besiktning av religionens aktuella betydelse i samhällslivet och dels en bedömning av den kristna etikens och den kristna verksamhetens bidrag till formandet av dagens svenska samhälle. Härvid vore såvitt anginge den aktuella betydelsen uppmärksamheten riktad på frågan, vilken räckvidd ett inflytande från religionen kunde ha i enskilda människors leva i dag och av vilken ras ett sådant inflytande vore. Beträffande igen formandet av sam- hället gällde frågan mera i vilken män, på vilka vägar och på vad sätt annorlunda värderingar, i synnerhet kristna värderingar, påverkat den nyare samhälls- utvecklingen. Svårigheterna att empiriskt fastställa huruvida gängse föreställningar försåvitt den kristna moralen som den väsentligaste grunden för samhällsetiskt hand- lande är helt eller delvis korrekta är, framhåller teamet, mycket betydande. Fostran och undervisning liksom den allmänna seden och opinionen inrymde många andra moment, som antagligen utan närvaron av religiös tro kunde. Teamet har prövat olika möjligheter att bestämma religionens roll genom att mäta det samhälleliga beteendet och de samhälleliga opinionerna hos religiösa och icke-religiösa individer samt i religiösa och mer sekulariserade bygder. Om sådana jämförelser anför teamet, att åtskilliga resultat av all- mänt religionssociologiskt och religionspsykologiskt intresse kan fram- komma, men att resultaten knappast kan användas för att belysa frågan hurdan relationerna mellan kyrka och stat borde utformas.

Senaste nummer

Dela: 9 Klädd för kvinnlig framgång? Skådespelaren Emppu Julia Lappalainen provar sin våldtäktsklänning - den som skall vara enkel att riva sönder på scenen. Emppu provar den klänning hon skall begagna då hon våldtas på scenen. Bild: Johanna Onnismaa metoo,Emilia Sinisalo,tottumiskysymys Silja Sahlgren-Fodstad Yle Helsingfors Det är naturligtvis omöjligt att skapa sig en enhetlig bild bruten alla de vittnesmål som avlöst varandra sedan metoo-kampanjen tog fartLeave a comment

Your email address will not be published.