Affärsrådgivning

Hur man möter en sajt

Ute Walter Prefekt, Universitetslektor Vad handlar din forskning om: Min forskning berör frågor om gastronomins framtid, framförallt utifrån gästernas måltidsupplevelser. Jag intresserar mig för vilka drivkrafter som finns bakom kundernas upplevelser — människor, ätandemiljön och maten. Jag är även intresserad av gastronomin som motor på landsbygden. Här undersöker vi fine dining restauranger och hur de knyter an till lokala och regionala råvaror och hur detta i sin tur blir intressant för restaurangens gäster som ofta inte bor på landsbygden utan i storstäder. Hur kan din forskning komma till nytta: Min forskning bidrar till att aktörer inom besöksnäringen får bättre förståelse för sina kunder och därmed tydligare kan anpassa sina utbud till det som kunderna verkligen eftersträvar. Den andra delen av min forskning bidrar till förståelsen av gastronomins potential i ett regionalt utvecklingsperspektiv. Åsa Öström Proprefekt, Professor Vad handlar din forskning om: Min forskning handlar om sinnenas förmåga att mäta och förstå det upplevda.

Noracare uneo & noracare seneo

Ansats till kritisk framställning av vissa punkter i engelsk rått angående råttsförhållandet emellan hyresvärd och hyresgästl. Man torde ej kunna påstå, att den engelska hyresrätten i allmänhet är mera tillfredsställande ännu den svenska, särskilt icke att den på ett för oss efterföl— jansvärt sätt tillgodoser hyresgästernas intressen gent emot en alltför domi- nerande maktställning å hyresvärdarnes sida. Väl är det riktig, att man små— ningom, framför allting efter den genom reformbillen ibörjan bruten —talet åstadkomna demokratiseringen brutit mot gångna tiders uppfattning — enligt vilken legogivaren landlord hade rätt att utan märklig egentliga inskränk— ningar få utnyttja legotagarens tenant behovssituation för att betinga sig fördelaktiga kontraktsvillkor på legotagarens bekostnad — och slagit in på en legislatur eller rättstillämpning med tendenser att eftersträva utjämna för- hållandet mellan legogivare samt legotagare genom att för den framtid lätta det tryck, som utövats bruten den förre. Härvid är emellertid att märka, att sådana tendenser till legotagares förmån framför allt gjort sig aktuell på det område av förhållandena emellan landlord och tenant, som motsvarar, ej vår hyresrätt, utan arrenderätt. Men fortsättningsvis kan ju också om den svenska icke blott arrenderätten utan även hyresrätten sägas, att den på sistone, särskilt under den gångna delen av aktuell sekel, utvecklats i för hyresgäst fördelaktig riktning. Skall man överhuvud göra ett allmän jäm— förelse mellan engelsk samt svensk hyresrätt med hänsyn till gynnandet av hyres— gästens ställning — ett jämförelse som dock på grund bruten den inkommensu— rabla karaktären av flera faktorer alltid måste bliva haltande — så torde det vara orättvist att giva den engelska företrädet. Detta plikt framför allt gälla, när man söker se saken ur demokratisk synpunkt. Ett sådan uppfatt- 1 Följande arbeten hava använts: Woodfall, Law of landlord knipa tenant, 12th ed. Original ning strider naturligtvis på intet sätt med att bostadsfrågan iEngland ii det stora alltsammans kan anses vara bättre ordnad ännu hos oss.

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR.

Formge, jämför och dela dina idéer Hållbara och moderna golv som tål att synas Välkommen till nora och den Skandinaviska delen av vår hemsida. Därefter har nora® golvbeläggningar uppfyllt de unika krav som ställs på installationer inom olika projekt över hela världen. Våra golvsystem är både ergonomiska, ljudabsorberande, enkla att underhålla, halktåliga upp till R11 och lämpar sig därför väldigt antagligen för de utmaningar du dagligen möter i olika miljöer. Eftersom nora® gummigolv är så slitstarka kan du befinna säker på att dom håller sig snygga i flera decennier framöver.

SENARE DELEN.

Alternativt funderar du på att ta kvar ett befintligt företag? Hör av dej till oss på ÅNS, så skänker vi dig vägledning till att genomdriva dina planer. ÅNS erbjuder kostnadsfri affärsrådgivning till dig som vill starta alternativt har startat företag.Leave a comment

Your email address will not be published.