Studie: Därför bromsas kvinnors chefskarriärer

Hur hittills män glöm inte audry

Innan vi bildar familj ser karriärutvecklingen ungefär likadan ut för kvinnor och män. Men i 25—årsåldern börjar kvinnor halka efter eftersom de är hemma mer med barnen än papporna. Samtidigt påverkas inte mäns karriär alls av att de får barn och i slutänden ser vi att färre kvinnor än män i årsåldern är vd:ar för större svenska företag, säger Joacim Tåg, forskare och programchef på Institutet för näringslivsforskning IFN. Läs även: Tiden löser inte brist på jämställdhet. De tre har gått igenom svensk data från om kvinnliga och manliga toppchefer i årsåldern. Forskarna har granskat flera variabler som kan påverka karriären.

Mer på 4m2020.eu more

Försåvitt hälften vore kvinnor : kvinnor inom forskningen : Jämställdhetskommitténs betänkande om kvinnorna i forskningen. Jämställdhetskommittén skall enligt direktiven bl a ta egna initiativ mot aktiviteter som främjar jämställdhet mellan kvinns och män. I december beslöt vi att utreda frågan om forskning samt jämställdhet.

1. Utredningens syfte bakgrund och uppläggning 2 Två världar. Rita Liljeström

Mejl Kvinnor är smartare och har högre utbildning. Trots det springer männen försåvitt och får vd-positioner på större svenska företag. En ny omfattande studie bekräftar att barn är en bromskloss inom kvinnors karriärer.Leave a comment

Your email address will not be published.