Sex och unga vuxna

Chatta med en sims

Du bestämmer själv om du vill berätta för andra om din sexuella läggning eller din könsidentitet. Kanske vill du att andra bara ska märka, istället för att du berättar. Kanske känns det bra att vissa vet, men inte andra. De flesta som kommer ut tycker att det känns bra. Att komma ut kan handla om att få känna sig fri och stolt över sig själv, oavsett vad andra förväntar sig eller tycker.

Att komma ut

Världshälsoorganisationen WHO definierar sexualitet som en angelägen del av var och ens karaktär, redan före födseln och in inom ålderdomen. Den påverkar våra tankar, emotioner och handlingar och därför hur vi mår. Kvinnor som är intresserade bruten kvinnor kan också kalla sig lesbiska. Det är bara en person såsom själv som kan avgöra om hon, han eller hen vill kalla sig homosexuell eller annat.

Få råd och stöd och hitta andra som dig själv

Läs vår integritetspolicy här. Unga vuxna är ett ganska nytt begrepp som hane på senare tid börjat prata försåvitt, men vem är egentligen ung vuxen? Har det att göra med försåvitt man är ungdomlig till sättet alternativt hur gammal man är? Det är svårt att svara på vad såsom menas men unga vuxna men ideligen brukar man i undersökningar och media mena dem som är ungefär emellan 18 och 35 år gamla. Vad är det då som händer inom sexlivet generellt under denna period inom livet?

Det är olagligt att diskriminera någon

Sexualitet är något de flesta människor inneha. De flesta kan bli kåta, beröra lust och bli attraherade och ämna göra något sexuellt med sig själva eller andra. Sexualiteten kan ge fröjd, glädje och gemenskap. Genom viss sorts sex kan även barn bli mot. Vissa gillar bara tjejer, vissa diggar bara killar och vissa gillar både killar och tjejer. Ibland hänger begär till sex ihop med kärlek samt ibland inte.

Hitta snabbt

Livechatta om Jobbigt hemma. Skriv frågor allaredan nu! Pluset läggs till för att synliggöra fler läggningar och identiteter utifrån allas rätt att vara den dom är. Könsidentitet handlar om vilket kön en känner sig som. Alla folk har rätt att få utforska samt bejaka sina egna känslor, sin besynnerlig sexualitet och sin egen identitet. Alltemellanåt är det lustfyllt att upptäcka avta egna känslor och ibland möter ett på svårigheter utifrån samhällets förväntningar samt normer. Tänk på att inte anteckna för långa frågor. Om du inneha skrivit ut namn, platser eller andra saker i texten som kan chansa att din anonymitet bryts, kommer vi kuratorer ändra i din fråga före vi lägger ut den och svaret. Om inte din fråga har besvarats under livechatten kan det bero gällande att vi inte hann med den.Leave a comment

Your email address will not be published.