En kraschkurs om hantering av DICOM-data för medicinsk bildbehandling

Bilder av enda mötesskript

Beaivi, áhcážan — samernas nationalepos av Kari Sallamaa Beaivi, Áhčážan — samernas nationalepos; Nils-Aslak Valkeapää som helhetskonstnär, filosof och förebyggare av samsamisk identitet var tittelen på et foredrag Kari Sallamaa, Universitetet i Oulu, holdt under minneseminaret Stiftelsen Lassagammi arrangerte För varje folk, som vill bli en nation, dvs. Mytisk historia, folklore som berättar om denna historia, sånger och sagor, samt ett skriftligt stort verk, alla bekräftar och motiverar nationens existens. Sedan antikens tider har eposet varit en kollektiv genre i motsats till den individualistiska romanen och individuella lyrik. Det berättar samhällets och folkets historia. Samiska författare har två gånger gjort ett försök att skriva ett sådant epos. Den första var Anders Fjellner på talet, men samiska bokkulturens klenhet och många andra hinder gjorde det omöjligt för honom att skriva färdig ett helt epos. Men hans fyra episka dikter, kända som Peiven parneh Solsönerna är värdefulla som sig och påvisar, att samerna har haft mytiska sånger om världens begynnelse och samefolkets födelse sedan urminnes tider.

Vad är DICOM i medicinsk avbildning?

Eftersom vill vi föreslå några bildverktyg såsom kan hjälpa till att öka förståelsen inför hur människor avbildas i medierna. Om vi följer den viktigaste principen om att alltid börja med att samla och jämföra bilder kan vi sedan, som en nutida Sherlock Holmes, aktivt börja iaktta de kompositions- samt värdemönster som bygger upp en foto. Att överblicka innebär också i speciell mån att distansera sig, men det går också att nå en djupare förståelse för vår bildvärld genom att närma sig en bild med förståelse. Medan ni håller på med att samla ihop och välja ut massproducerade bilder för att kunna studera dem, kan det vara bra om ni och dina elever slutar surfa kring på ytan en stund och istället gör en djupdykning ner i det visuella budskapets många skikt. Det promenerar lättast om vi kliver i skorna på dem som avbildas, och odla noga som möjligt försöker härma deras kroppsspråk eller ansiktsuttryck. Ni kan därmed fördjupa bildanalysen genom rollspel, ”förstå igenom att göra-metoden”, som gör det lättare att avslöja könsstereotyper eller att beskriva vaga och obestämda känslor. Med assistans av en digitalkamera kan ni därefter lägga märke till skillnaden mellan hurdan det bokstavligen känns i kroppen när ni intar en särskild position, jämfört med när den enbart kan träffa utifrån. Det är en dimension såsom vi ofta missar när vi tillsammans bara blicken zappar omkring i det dagliga bildflödet.

Varför behöver jag lära mig mer om DICOM-filer?

Radiologin berodde en gång på enkla tvådimensionella bilder som behövde utvecklas och fixas manuellt före visning. Nu har ganska alla former av medicinsk avbildning blivit digitaliserade och radiologiska spektrumet omfattar ej bara digitala röntgenbilder utan även datortomografi, MRI, ultraljud och nukleär avbildning. Förut att upprätthålla standarder och enhetlighet inom de olika typerna av medicinsk bildbehandling introducerades konceptet DICOM.Leave a comment

Your email address will not be published.