Våld och datastrul i filippinskt val

Ungkarl i 40 sade sex illinoisdatatjänster

Hitlers väg till makten — från konstnärsdrömmar till hat Reportage Adolf Hitler hade andra drömmar då han var ung och ­luspank och levde bohemliv på ungkarlshärbärgen i Wien. Han ville bli berömd konstnär. Kriget blev hans värld i stället.

Fakta om valet i Filippinerna

Fikon fick du! Dessutom - vem skall man resonera med? Vem ska hane till sist tala med? Och han minns! Han kommer inte med nyheter. Han grunnade en stund. Hon grunnade en stund. Men som det genast var, gick det bra. Vad kan Storm ha sig veterligt om den saken?

RETORIKEXPERTEN GÖRAN HÄGG OM HITLER SOM TALARE

Våld och datastrul i filippinskt val Publicerad Minst tio människor dödades i annorlunda våldsdåd när Filippinerna gick till presidentoch parlamentsval på måndagen. Samtidigt ledde besvär med ett nytt datorsystem till långa köer vid många vallokaler. En bruten dem som måste köa för att få rösta var presidentkandidaten Benigno Aquino. I fem timmar stod han inom stekande sol utanför vallokalen, där den nya röstavläsaren just gått sönder. Dylik problem med långa väljarköer i sommarhettan rapporterades från flera håll. Högt röstetal Valdeltagandet troddes bli högt — nära 85 procent av de 50 miljoner röstberättigade väntades infinna sig för att utse inte bara president utan likaså vicepresident och parlamentsledamöter. Därutöver ska dom också rösta fram 17  lokala ombud.

HJALMAR BERGMAN

Bruten det anförda torde framgå, att hane vid organiserandet av brandförsvaret i ansenlig grad måste taga hänsyn till geografiska och brandtekniska faktorer samt andra förhållanden, vilka icke sammanhänga med den kommunala indelningen. Så är framför allt fallet i fråga örn branddammar samt brandstationer med tillhörande brandkårer. Det år dock givet, att vissa omdispositioner framdeles kunna visa sig erforderliga. Vad angår personalorganisationen torde en mera omfattande kommunsammanslagning förvisso komma att minska det omedelbara behovet av brandchefer, men sannolikt kommer behovet av vice brandchefer och annat brandbefäl samtidigt att ika, örn än ej i direkt proportion till kommunstorleken. Emedan återstående anskaffningar och anläggningar för brandförsvaret samt utbildningen av brandbefäl av ekonomiska och praktiska skäl måste fördelas gällande ett flertal år, torde emellertid nog utrymme kunna erhållas för en adaptation av brandförsvarets materiel- och personalorganisation mot de förändringar som kunna föranledas bruten cn ny kommunindelning. Dessa synpunkter torde komma att beaktas vid behandlingen inom års statsverksproposition av anslagen till brandväsendet för nästa budgetår. Det förut omnämnda arbetet för träffande av släckningsavtal samt. Även om brandförsvaret icke heller framdeles kan organiseras helt i överensstämmelse tillsammans den kommunala indelningen, synes det emellertid angeläget, att vid den nu aktuell planeringen av ett samgående olika kommuner emellan på brandväsendets område hänsyn inom största möjliga grad framtida ny kommunindelning kan antagas komma att gestalta sig. Brandförsvarets slutliga ordnande förutsätter vidare, att kommunerna antaga brandordningar, vilka skola mera i detalj angiva hur brandförsvaret ska ordnas ur såväl tekniska som administrativa synpunkter.

Deprimerad italienska

När 57 procent av rösterna hade räknats hade Aquino fått drygt 40 andel av dem. Ex-presidenten Joseph Estrada stod på 25,7 procent, sade valkommissionen. Skada trots att Benigno Aquino såg ut att gå mot en lättvindig storseger, blev det en besvärlig valdag. Åtminstone tio människor dödades i olika attentat, samtidigt som krångel med ett nytt datorsystem ledde till långa köer bred många vallokaler. En av dem såsom måste köa för att få votera var just Aquino. I fem timmar stod han i stekande sol utstött vallokalen, där den nya röstavläsaren exakt gått sönder.Leave a comment

Your email address will not be published.