Ägg- och spermiedonation

Resultat för ensamstående beroende

Lyssna År blev det tillåtet i Sverige att använda donerade ägg eller spermier vid provrörsbefruktning. Tidigare hade man bara fått använda donerade spermier för insemination i livmodern. De som får barn efter behandling med donerade ägg eller spermier förväntas berätta för barnet hur det har kommit till. Enligt svensk lag har barnet rätt att, vid tillräcklig mognad, få veta givarens identitet om det vill. Information om givaren måste därför sparas i minst 70 år. Hos oss finns den i ett särskilt arkiv på fertilitetsenheten.Leave a comment

Your email address will not be published.