Välj region:

Platser där de kommunicerar med transsexuell

För att ha möjlighet till stöd och service enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska man tillhöra en av de tre personkretsarna. Personkrets 1 Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd Lindrig utvecklingsstörning De personerna kan förstå och använda till exempel siffror och bokstäver. De kan tänka tankar utanför sin egen verklighet och erfarenhet. De kan till viss del diskutera aktuella händelser, förstå klockan, förstå pengars värde, läsa, skriva, räkna och förstå konsekvenser av sina egna handlingar. De kan ha svårt för att förstå ordspråk, ord man inte kan ta på och symboliskt språk till exempel lägga benen på ryggen. Matematiska begrepp och uttryck, kontokort och reklamerbjudanden är exempel på andra saker som kan vara svåra att förstå.

Personkrets 1

Bildad funktionsnedsättning påverkar hela ens liv, skada bra rutiner och ibland även redskap kan göra vardagen lättare. En bildad funktionsnedsättning kan bero på många annorlunda saker. Det är ganska vanligt att samtidigt med den intellektuella funktionsnedsättningen hava epilepsi ,  CP cerebral pares  eller andra funktionsnedsättningar som till exempel autism  eller nedsatt syn. Det är likaså vanligt med hjärtproblem, depression , sömnstörningar , ätstörningar och fetma.

När ska jag söka vård?

Ida kommunicerar utan att prata Som assistans använder hon gester, miner, ljud samt en pekplatta. Hon har nyligen blivit utbildad erfarenhetstalare för Steg för Kliv — den fösta som använder alternativ- eller kompletterande kommunikation, AKK. Ida Westerlund är 21 år och bor inom Ekenäs i en egen lägenhet tillsammans hjälp av personliga assistenter. Ensam bor hon ändå inte. Här finns likaså Holger och Helge, hennes älskade marsvin.Leave a comment

Your email address will not be published.