Möt de internationella experterna

Möt norska kvinnor acpgbi

Många har kanske bara en eller två dagars utbildning. Det är i stället bristen på resurser. Att inte kunna jobba två och två och att sakna tid som behövs för brukare med alkoholproblem. Det säger professor Evy Gunnarsson vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Hon har de senaste åren lett projekt kring hemtjänstens arbete med äldre personer som har hälsoskadliga alkoholvanor. Det är ganska vanligt att det är hemtjänstpersonalen som upptäcker om en person har ett riskdrickande eller alkoholproblem. I princip finns två grupper av äldre med skadliga alkoholvanor. Det är personer, framför allt män, med svåra alkoholproblem och personer, framför allt, kvinnor, som har en tendens att försöka dölja sitt skadliga alkoholbruk. Uppdraget är att ge omsorg Hemtjänstens uppdrag är att ge omsorg, inte bedriva missbruksvård.

Bomull i två lager

Skolning Möt de internationella experterna november anordnar Jämställdhetsmyndigheten ett internationellt expertmöte om våldsförebyggande arbete mot hedersvåld. Inför mötet inneha vi ställt några frågor till experter från de internationella organisationerna; vilka utmaningar ställs de inför, avgörande delar inom metoder, nyckel- och framgångsfaktorer, och vad de kan bidra med i arbetet. De bekämpar barnäktenskap, sexuella trakasserier samt alla former av könsrelaterat och sexuellt våld och arbetar programbaserat med våldsförebyggande insatser mot flera målgrupper och tillsammans olika program: Barn 8—11 år lär sig om könsroller, våld och rättigheter genom lek och tävlingsinriktade, interaktiva game.

Alla kunskapsbankens intervjuer

Det antyder att någon ställs ut mot allmänhetens beskådande, som en vara inom ett skyltfönster, i syfte att granskas och säljas till vem som helst som är beredd att betala vad det kostar. Ordet beskriver med andra ord ganska väl vad prostitutionen köper om. I prostitution är inte blott kroppen, utan hela människovärdet till salu. Talita möter kvinnor som utsatts förut människohandel, men vi möter även kvinns i prostitution som inte har transporteras inom eller mellan länder, men såsom likafullt behandlats som handelsvaror. Andra folk har, med hänvisning till att dom kan betala för det, ansett sig ha rätt att behandla dem såsom de själva behagar. De har köpt sig tillgång till en annan människas kropp för att tillfredsställa sina egna begär. Det handlar alltså inte försåvitt ett förhållande mellan jämbördiga parter såsom går in i en relation gällande lika villkor, utan om ett handelsutbyte där två parter har olika förutsättningar och befinner sig i olika situationer. En frivillig och ömsesidig sexualitet köper om att du faktiskt förenar dej med en annan person, att ni öppnar dig på något sätt.

Uppdraget är att ge omsorg

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin avseende vad som anförs i motionen försåvitt att inom ramen för åtgärd 6 i handlingsplanen ge Statens institutionsstyrelse inom uppdrag att i sitt arbete involvera även andra aktörer som driver behandlingshem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge en tilläggsdirektiv till utvärderingen av förbudet kontra köp av sexuell tjänst som innebära att personer som har erfarenhet bruten prostitution själva ska få komma mot tals i utvärderingen. Riksdagen tillkännager förut regeringen som sin mening vad såsom anförs i motionen om att regeringen bör ge utvalda myndigheter och organisationer i uppdrag att ta fram erbjudande som syftar till att minska mäns efterfrågan på sexuella tjänster. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram ett åtgärdsprogram mot prostitution på våra statliga casinon. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Högskoleverket i uppdrag att utvärdera och vidareutveckla lärarutbildningen med avseende på kunskaper försåvitt sex och samlevnad. Riksdagen tillkännager förut regeringen som sin mening vad såsom anförs i motionen om att regeringen bör genomföra de av Skolverket föreslagna ändringarna avseende sex- och samlevnad inom grund- och gymnasieskolans kursplaner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör inrätta en samordningstjänst förut frågor som rör människohandel i Regeringskansliet.



Leave a comment

Your email address will not be published.