RENOLIT CHASSIS GREASE SOFT

Möt männa i rums

Produktens formulering syftar till att ge bästa prestanda vid smörjning av glidlager inom krävande fordonsapplikationer. Fettet är särskilt lämpligt när förlängda smörjintervaller är en praktisk nödvändighet. Produkten kan med fördel användas i applikationer utsatta för krävande väderförhållanden med mycket vattenavsköljning samt i smutsig- eller industriell miljö med liknande påverkan. Egenskaperna gör produkten idealisk för smörjning av chassidetaljer som är utsatta för väder och vind. Produktens prestanda gör den till ett mycket lämpligt alternativ då man vill förlänga smörjintervallerna. Smörjfettet är särskilt lämpligt i centralsmörjningssystem som kräver ett vekare fett. Rengör med tvål och vatten vid hudkontakt. Lämna begagnat fett till en miljöstation eller motsvarande. Säkerhetsdatablad finns på www.

Summary of employment related news in Sweden as of January 2021

Prospektet offentliggjordes den 12 oktober och etta handelsdag på Nasdaq Stockholm var den 22 oktober Priset i erbjudandet var 43 kronor per aktie, analog ett marknadsvärde för samtliga Nordic Papers aktier om cirka 2 miljoner kronor efter genomförandet av erbjudandet. Erbjudandet omfattade 34 befintliga aktier, varav alla erbjöds av Shanying International Holding Co.



Leave a comment

Your email address will not be published.