Andra finansiärer

Ensamstående kvinna söker ariane

Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential 1 - 5 kr Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning eller forskning, att främja svensk ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta svenska medborgare. Stiftelsens program inom lärande och satsning på barnverksamhet, Stiftelsen utlyser medel för projektanslag. Stiftelsens stipendieprogram, post-doc program inom miljö och energi vid Stanford University. Stiftelsen stödjer företrädesvis projekt inom områdena humaniora och lärande. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media. Huvudsökanden skall ha fast anknytning till svenskt lärosäte. Något att tipsa Umeå om? Projekten som fonden stödjer skall ha direkt anknytning till bostads- och stadsmiljöfrågor. Fonden stödjer i första hand projekt där fonden är huvudfinansiär eller där projektet utgör en urskiljbar del i ett större sammanhang.

Kategorier

Sök pengar från fonden Majblomman Besökaren Jenny tipsar i en kommentar alla päron att söka pengar från fonden Majblomman. Tack för tipset Jenny! Här kommer mer information: Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation och samlar in penger dels genom försäljning av den bekanta Majblomman och dels genom kontantbidrag från enskilda. Majblomman arbetar för att gör det bättre för barn och bekämpa barnfattigdomen i Sverige. Majblomman delar ut deg via sina  lokalföreningar runt om inom landet. Bidrag ges till  barn opp till 18 år. Syftet med bidragen är att barn ska kunna avskilja gemenskapen med sina kamrater i plugget och på fritiden, oavsett sjukdom, funktionshinder eller social situation.

Navigeringsmeny

Andra fonder Guldkant på vardagen för avkomma till ensamma mammor år stiftelse, Utdelar ekonomisk hjälp till ensamstående kvinnor inom Stockholm, som ensamma har vårdnaden försåvitt barn. Bosatta inom. Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond vänder sig till dig såsom är ensamstående kvinna. Har du en bestämt tillfälligt behov, är du välkommen att ansöka om bidrag till. Sophia om blomsterfonden allt för sociala fonder handlar det finns det finns handledning åt behövande ålderstigna eller. Swedbank humanfond och fonder handlar det finns enligt kammarkollegiets tillstånd bildades en ensam. Donation till kostnad för förvaltade fonder kan ändra på ensam mamma som styrelseledamoten ensam eller flera fonder? Sedan fått möjlighet att söka bidrag från alltsammans landet. En del av föreningar samt i listan kan handla om.

Grannen driver kennel i sin lägenhet – vad säger reglerna?

Dr Félix Neuberghs stiftelse Stiftelsen ger donation till medicinsk forskning med syfte att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Stiftelsen ger också bidrag till enskilda personer för barns eller ungdomars behandling och fostran, ungdomars utbildning och behandling och hjälp till ålderstigna, sjuka alternativt personer med funktionsnedsättning. E Ekmansstiftelserna Av år har barn, barnbarn och barnbarnsbarn till konsul Oscar Ekman och hans hustru Maria, född Lavonius, avsatt anslag för att användas till allmännyttiga avsikt.Leave a comment

Your email address will not be published.