Orfeus och Eurydike

Bergen för en enda singlar

Ändringar gjorda i texten är understrukna med en tunn streckad linje. Genom att sätta muspekaren över ordet kan du se vad stavningen var innan ändringen. En full förteckning över ändringar gjorda i denna text kan ses i också slutet av denna text.

ANDRA DELEN

Inom sin senaste film skildrar Quentin Tarantino en kulturell övergångsfas där förlorarna ges den chans som de inte fick. Vi vet vad Quentin Tarantino skulle svara: allt och lite till. Förut honom är Filmen det tillstånd såsom alla konstarter strävar efter. Filmhistorien är en oupphörlig referensram, en stabil prick när allt annat förändras.Leave a comment

Your email address will not be published.